Reklamacje

Jeżeli kupiony u nas towar będzie wadliwy, masz prawo reklamować go w oparciu o rękojmię. Reklamację można złożyć na adres e-mail: office@arcoore.com lub wysłać na adres siedziby firmy ul. Piękna 58 lok 17 50-506 Wrocław

Rozpatrzenie reklamacji (ustosunkowanie się do niej) nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas zgłoszenia reklamacji.

Kliknij tutaj, żeby pobrać wzór formularza reklamacji.